• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Skelforretning

 

Ifald der i hævdstid måtte være fastlagt en hævdvunden (anden) ejendomsgrænse mellem ejendomme, vil denne grænse ved en berigtigelsessag, hvor der er enighed, eller ved en skelforretning, hvor der måtte være uenighed, kunne fastlægges og afmærkes som det rette skel.

Se særskilt om hævd.

Der kan vindes ejendomshævd ved i hævdstid - mindst 20 år - ulovligt (uden at have fået lov) og uafbrudt at have udøvet en ejers råden over del af anden mands ejendom. Der kan udmærket være skiftende ejere i hævdsperioden – både for den hævdende ejendom og for den ejendom, hvorover der udøves hævd.

Der kan som udgangspunkt ikke vindes hævd over del af anden mands ejendom, ifald ejeren af ejendommen selv råder over arealet. 

Ifald der ikke måtte være vundet ejendomshævd, kan der i visse tilfælde i stedet være vundet en servitutrettighed ved hævd – eksempelvis en adgangsret. Der kan dog ikke ved en skelforretning træffes afgørelse om hævdvundne servitutter, men alene om skelforhold.

I relation til ”god tro” anses det for givet, at Danske Lov ikke stillede krav om god tro hos hævderen. Reglen om, at der skal sagsanlæg (eller fysisk afbrydelse) til for at afbryde hævd, bliver uden større betydning, hvis der stilles almindeligt krav om god tro, idet udenretligt krav normalt medfører, at den hævdende kommer i ond tro. En række domme har dog fastslået, at man ikke kan vinde hævd på snigbrug – hævden skal være åbenlys.

Proceduren ved en skelforretning

Ved en skelforretning kan der af landinspektøren som dommer fastlægges en anden ejendomsgrænse end den på matrikelkortet registrerede, forudsat at det ændrede skelforløb er etableret ved hævd.

Oprindeligt blev skelstridigheder afgjort ved retssager, men ved ændringen af udstykningsloven i 1949 blev disse skelsager henvist til løsning ved skelforretninger med landinspektøren som dommer. Skelforretninger bliver dog ikke afholdt efter samme retsprincipper som retssager, idet deltagerne (vidnerne) ikke møder med et vidnes rettigheder (eks. ingen honorar) eller forpligtelser (eks, ingen mødepligt). Modsat en retssag (hvor dommeren må træffe sin afgørelse udfra det forelagte) er det endda landinspektørens pligt ved en skelforretning at søge skelforholdene oplyst så godt som muligt – og i givet fald udsætte skelforretningen til indhentning af yderligere oplysninger.  

Landinspektøren indkalder ejendomsejere, naboer, tidligere ejere og andre, der måtte kunne belyse ejendomsforholdene, til skelforretningen, der foregår på åstedet. Der skal indkaldes med et lovligt varsel på mindst 2 uger.

Der må ikke foreligge inhabilitet fra landinspektøren, der eksempelvis ikke forud må have taget stilling til skellets fastlæggelse.

Under skelforretningsmødet skal landinspektøren søge indgået forlig om skellets fastlæggelse efter høring af parternes oplysninger om ejendomsforholdene.

Hvis ejerne er enige i et forlig om skellets hævdvundne fastlæggelse, vil skellet blive afmærket og af landinspektøren registreret i Geodatastyrelsen.

Hvis ejerne ikke kan blive enige i skellets hævdvundne fastlæggelse, vil skellet blive foreløbigt afmærket og af landinspektøren, der snarest herefter udarbejder og udsender en protokol og skelerklæring vedrørende landinspektørens vurdering af det hævdvundne skelforløb.

Såfremt der ikke inden en frist på 8 uger fra parternes modtagelse af den herefter udarbejdede og udsendte erklæring af en af ejerne anlægges sag ved vedkommende underret (retssag ved byretten) mod naboejendommen til anerkendelse af en ændret beliggenhed af det foreløbige skel, vil skellet få samme retlige betydning som skel, hvorom der er opnået forlig, og landinspektøren vil herefter indsende skelfastlæggelsen til registrering ved Geodatastyrelsen.

 

_____________

 

Rekvirenten af en skelforretning kan efterfølgende anmode Hegnsynet om fordeling af omkostningerne mellem parterne. Naboen, der ”ufrivilligt” måtte blive inddraget i en skelforretning, kan således blive påtvunget andel i landinspektøromkostningerne.

De enkelte parter i en skelforretning har mulighed for at søge omkostningerne betalt af staten (Statsforvaltningen for den pågældende region).

Nyheder

Landinspektør Jørgen Hansen har i  2018 for Guldborgsund Kommune foretaget opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i maj 2017 af MT Højgaard rekvireret til opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i Maj 2017 af Naturstyrelsen Storstrøm,...