• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Hævd / Berigtigelse

 

Hævdsreglerne hidrører helt tilbage fra Jyske Lov og Danske Lov og er i hovedtrækkene uændrede.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Kort og Matrikelstyrelsens oplysninger om skellet (måleblade/matrikelkort) og de fysiske forhold i marken (ejendomsgrænsen), dvs. hegn, hække og andre brugsgrænser, kan skellet berigtiges efter regler om hævd.

Berigtigelsen ved hævd forudsætter, at der er sket en ”ejers” råden over arealet uafbrudt i mindst 20 år *

Den pågældende råden skal være ”ulovlig” – dvs at der ikke må foreligge en aftale om forholdet. Der kan udmærket være skiftende ejere i hævdsperioden – både for den hævdende ejendom og for den ejendom, hvorover der udøves hævd.

Før berigtigelsen kan gennemføres, skal ejerne af de berørte ejendomme begge være enige om, at ændringen af ejendommens grænser skyldes hævd.

Såfremt der ikke er enighed om skellets hævdvundne fastlæggelse, kan landinspektøren efter anmodning fra den ene part indkalde til en skelforretning, hvor landinspektøren er ”dommer” til afgørelse af de hævdvundne forhold.

Der kan ikke vindes hævd over jernbanearealer eller over udskilte offentlige veje og stier. Der kan heller ikke vindes hævd mellem ejendomme, ejet af samme person (man kan ikke vinde hævd ved ulovlig råden ”over sig selv”).

Landinspektørens arbejde:

 • Rådgivning af kunden, herunder fastlæggelse af projektets karakter, tidsplan og pris
 • Opmåling i marken, herunder genfinding af gamle skelrør
 • Dialog med naboer med henblik på løsning af skelproblemet (Landinspektørens kontakt til naboer kan være lovpligtig, jf. nedennævnte § 4)
 • Udfærdigelse af måleblad for området udvisende eksisterende forhold og fremtidige skel
 • Afsætning af officielle skelrør i marken
 • Registrering af hævdssagen i Geodatastyrelsen

 

*Der kan som udgangspunkt ikke vindes hævd over del af anden mands ejendom, ifald ejeren af ejendommen selv råder over arealet. Er ejerens egen rådighedsudøvelse kun begrænset, udelukker det ikke, at der kan vindes hævd – eksempelvis, hvor ejeren alene har færdedes på sit areal i forbindelse med bygningsvedligeholdelse (en råden, der i forvejen er tilladt efter Byggeloven).

Der kræves sagsanlæg eller fysisk afbrydelse (eksempelvis opsætning af hegn til hindring af adgang) for at afbryde hævd.

I relation til ”god tro” anses det for givet, at Danske Lov ikke stillede krav om god tro hos hævderen. Reglen om, at der skal sagsanlæg eller fysisk afbrydelse til for at afbryde hævd, bliver uden større betydning, hvis der stilles almindeligt krav om god tro, idet udenretligt krav normalt medfører, at den hævdende kommer i ond tro. En række domme har dog fastslået, at man ikke kan vinde hævd på snigbrug – hævden skal være åbenlys.

I fald der ikke måtte være vundet ejendomshævd, kan der i visse tilfælde i stedet være vundet en servitutrettighed ved hævd – eksempelvis en adgangsret. Der kan dog ikke ved en skelforretning træffes afgørelse om hævdvundne servitutter, men alene om skelforhold.

 

  %   § 4 i Bekendtgørelse nr. 820 af d. 21/7 2008 om matrikulære arbejder:

Stk. 1.    Ved afsætning af skel skal landinspektøren undersøge, om ejendomsgrænsen på stedet er i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. 

Stk. 2.    Hvis der ikke er overensstemmelse som nævnt i stk. 1, eller hvis der i øvrigt kan være tvivl om skellets      rette beliggenhed, skal landinspektøren give de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Landinspektøren må derefter tage stilling til, om skellet kan afsættes i overensstemmelse med matriklens oplysninger, eller om forholdet skal søges ordnet efter reglerne om ejendomsberigtigelse, arealoverførsel eller teknisk ændring eller ved skelforretning.

Stk. 3.     Når et bestående skel afmærkes, skal landinspektøren underrette naboejerne om skelafmærkningen.

Nyheder

Landinspektør Jørgen Hansen har i  2018 for Guldborgsund Kommune foretaget opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i maj 2017 af MT Højgaard rekvireret til opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i Maj 2017 af Naturstyrelsen Storstrøm,...