• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Ejerlejlighedsopdeling

 

Ved ejerlejlighedsopdeling ”udstykkes” bebyggelsen på en ejendom (matrikel) i ejerenheder i form af ejerlejligheder.

En ejerlejlighedsopdeling foretages af en landinspektør med beskikkelse, der noterer opdelingen i tingbogen ved anmeldelse til digital tinglysning ved Tinglysningsretten i Hobro. En ejerlejlighedsopdeling registreres således ikke i Geodatastyrelsen.

En ejendom kan kun opdeles i ejerlejligheder, når en matrikulær udstykning ikke er mulig.

Hvilke ejendomme kan opdeles ?

Bygninger opført efter d. 1/7 1966 (Nye ejendomme)
 • Ejendomme med ”nye” bygninger kan opdeles i ejerlejligheder, uanset om ejendommen er en erhvervs- eller beboelsesejendom.

 

 • Ved opdeling af nye ejendomme er der ingen kvalitetskrav i h.t. ejerlejlighedsloven. 
Ejendomme opført før 1/7 1966 (Ældre ejendomme)
 • Erhvervsejendomme, garageejendomme, skole- og institutionsbebyggelse, hoteller, feriebebyggelse, klubværelser, gamle pakhuse og andre ejendomme, hvor bygningerne udelukkende anvendes til andet end beboelseslejligheder, kan opdeles i ejerlejligheder.

 

 • Ved opdeling af ældre ejendomme uden beboelse er der ingen kvalitetskrav i h.t. ejerlejlighedsloven.

 

 • Ejendomme med bygninger, der indeholder 2 beboelseslejligheder, – og intet andet end 2 beboelseslejligheder (Ejendomme med 1 beboelse og herudover butik/erhverv kan således ikke opdeles) med følgende kvalitetskrav:
 • Ejerlejligheder, der indeholder 2 beboelseslejligheder, – og intet andet end 2 beboelseslejligheder, kan videreopdeles - med følgende kvalitetskrav:

 

 • Ejerlejlighedsarealet skal være mindst 26 m2.
 • Der skal være køkken. Intet arealkrav, men hvis der indrettes nyt køkken: min. 7 m2 nettoareal.
 • Der skal være bad og toilet. Arealkrav min. 1,8 m2 nettoareal, men hvis der indrettes nyt badeværelse: min. 2,5 m2.
 • Der skal være koldt og varmt vand samt afløb i køkken og bad.
 • Ejendommen skal være varmeisoleret i h.t. det gamle bygningsreglement af 1972, dvs:
 • Vinduer til beboelsesrum skal have dobbeltglas (termoruder eller forsatsvinduer).
 • Ydermure skal være hulmursisolerede (eller hvis enkeltmur: pladeisolerede – alternativt varmetabsberegnede).
 • Etageadskillelser mod kælder og loft/tag/skunkrum skal være isoleret med mindst 100 mm batts (Bemærk ved ny byggetilladelse yderligere krav efter nyeste byggelovgivning).
 • Ejendommen skal være brandsikret efter lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v., dvs:
 • Fælles trappeopgang skal være brandsikret ved puds/gipsbeklædning på undersiden af trappen, BD-30 døre i indgangsdøre til lejlighederne, BD-60 døre til kælder og mod loft, og evt. sikring af etageadskillelse mod kælder (Bemærk ved ny byggetilladelse evt. yderligere krav efter nyeste lovgivning om brandsikring).

 

Ejendomme, der i øvrigt kan opdeles (uanset alder)
 • Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning
 • Bygninger, hvor den ene ejerlejlighed i sin helhed skal indrettes eller er indrettet til ældreboliger eller almene ældreboliger, og hvor den anden ejerlejlighed er den samlede resterende bebyggelse.
 • Bygninger, der er kondemneret i henhold til lov om byfornyelse
 • Bygninger, der er opført før den 1/7 1966, og hvor der efter den 1/7 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager.
  Bemærk: De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1 juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles.
 • Ejendomme, hvor en landinspektør med beskikkelse attesterer, at de på ejendommen beliggende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31/12 2003. Der er tilknyttet yderligere bestemmelser hertil.
Ejendomme, der i øvrigt ikke kan opdeles (uanset alder)
 • Landbrugsejendomme.
 • Ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger

 

Generelle krav til ejerlejlighedsopdeling

 • Den samlede, eksisterende bebyggelse på ejendommen skal indgå i opdelingen
 • (”Påtænkt” nedrevet bebyggelse kan ikke udelades, og planlagt ny bebyggelse kan ikke medtages)
   
 • Ejerlejlighedsskellene kan kun registreres ved faktiske vægge og mure
 • (Carporte, terrasser og åbne altaner kan således ikke medtages under ejerlejlighederne)
   
 • Der skal være adgang til de enkelte ejerlejligheder, herunder kælder-, loft- og udhusrum, via fællesrum og fællesarealer
 • (Opdelingen må ikke forudsætte adgang til et ejerlejlighedsrum gennem anden ejerlejlighed)
   
 • Udendørsarealer, terrasser, altaner, carporte og lign. kan ikke indgå i ejerlejlighedsopdelingen
 • (Der kan dog søges tinglyst deklaration om udendørsarealers tilhørsforhold til en ejerlejlighed for op til 30 år)

 

Eksempler på ejerlejlighedsopdeling

 • Et gammelt pakhus (el. erhvervsejendom, gl. skole m.v. uden beboelse) kan opdeles i eksempelvis 12 ejerlejligheder for derefter at blive registreret og anvendt til beboelse (uden kvalitetskrav efter ejerlejlighedsloven – men naturligvis efter nyeste byggelovgivning!)
 • En ældre byejendom med 2 beboelser, udhusbebyggelse og evt. nedlagt erhverv i den ene beboelse (og intet andet) kan opdeles i 2 beboelsesejerlejligheder, når kvalitetskravene til isolering og brandsikring m.v. er opfyldt.
 • En større ældre byejendom med 2 beboelser, der agtes moderniseret til i alt 4 lejligheder, kan indledningsvis opdeles i 2 ejerlejligheder. Hver af ejerlejlighederne kan videreopdeles, når de herefter hver måtte indeholde 2 beboelsesejerlejligheder, og når kvalitetskravene (eget køkken, bad m.v.) er opfyldt.
 • En ældre ejendom med 4 beboelser kan søges udstykket i 2 ejendomme (matrikler) med hver 2 beboelseslejligheder – og derefter opdelt i ejerlejligheder, når kvalitetskravene er opfyldt.
 • En ældre ejendom med beboelse kan i visse tilfælde opdeles ved forud nedlæggelse af beboelsen/beboelserne ved godkendelse hos kommunen. Ejendommen kan herefter opdeles i ejerlejligheder uden kvalitetskrav (men naturligvis efter krav fra nyeste byggelovgivning ved indretning af eksempelvis beboelse herefter).

Kontakt landinspektør Jørgen Hansen

 • De beskrevne bestemmelser er alene orienterende og ikke fyldestgørende. Ethvert ønske om ejerlejlighedsopdeling skal således søges gennemført ved et nært samarbejde med landinspektør, arkitekt, kommune og andre rådgivere.
 • Kontakt landinspektør Jørgen Hansen i god tid før projektet, idet en indretning og ibrugtagning af en beboelsesejendom efterfølgende i givet fald vil afskære ejendommen fra opdeling i ejerlejligheder.
 • Kontakt landinspektør Jørgen Hansen til gennemgang af ejendommen og til forslag af muligheder til ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Nyheder

Landinspektør Jørgen Hansen har i  2018 for Guldborgsund Kommune foretaget opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i maj 2017 af MT Højgaard rekvireret til opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i Maj 2017 af Naturstyrelsen Storstrøm,...