• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Arealoverførsel

 

Ved arealoverførsel frastykkes areal fra en ejendom til overførsel til en anden ejendom.

Eksempler på arealoverførselssager:

Arealoverførsler omfatter alt fra overførsel af 20 m2 mellem to beboelsesejendomme til frastykning og salg af 100 ha fra en landbrugsejendom til anden landbrugsejendom.

Mageskifte (jordbytning) mellem landbrugsejendomme gennemføres ligeledes som arealoverførsel.

Landinspektørens gennemførelse af en arealoverførselssag

Vores arbejde som landinspektører bliver ofte vurderet udfra ”de fire skelrør, vi sætter i marken….”

 • Landinspektøren undersøger og indhenter tilladelser til arealoverførselssagen i relation til anden lovgivning, f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven
 • Landinspektøren undersøger tinglyste servitutter og gældende lokalplaner, ligesom landinspektøren sørger for, at tinglyste servitutter fordeles på ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysningen.
 • Landinspektøren opmåler, undersøger og afmærker de gamle skelforhold, således at frastykningen af arealerne kan tilknyttes eksisterende skel, samtidig med at nabolodsejere orienteres om skelfastlæggelsen.
 •  Landinspektøren registrerer sagen ved Geodatastyrelsen, der ved godkendelse af sagen samtidig registrerer sagen ved Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning.

Hos Landinspektør Jørgen Hansen har vi gjort det til vores mærkesag, at ekspeditionen af sagen koordineres med skødeskrivende advokater, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger og andre rådgivere, således at arealoverførselssagen gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter, aftalte forhold, der skal særskilt deklareres m.v. Vi udarbejder en såkaldt ”Tinglysningsredegørelse”, så alle parter er klar over, ”hvem der gør hvad”.

”Skelforandringer” af ubetydelige/betydelige arealer / Nye regler siden 2009. Tinglysningsloven er siden ændret i 2018.

Overførsel efter "50.000 kr. reglen"

Ved erhvervelse og overførsel af arealer til en købesum (og værdi) af ikke over 50.000 kr. kan sagerne gennemføres uden tinglysning af skøde.

Overførsel under 2 % og 125.000 kr.

Ved overførsel af arealer, hvis købesum (og værdi) ikke overstiger 2 % af afgivende (sælgers) ejendoms ejendomsværdi kan sagerne søges gennemført uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser (uden frigørelse af lån). Det forudsættes, at købesummen/værdien ikke overstiger 125.000 kr.

”Mageskifte” af også større arealer / Nye regler siden 2009

Ved mageskifte af arealer (jordbytte af ens arealer) kan disse sager nu i stor udstrækning gennemføres uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser – uagtet der måtte være tale om store arealer, forudsat bl.a.

at der ikke findes bygninger på arealer eller at de bygninger, der findes på de udskilte arealer, er af helt ubetydelig værdi

at forskelsværdien mellem de mageskiftede arealer højst udgør 2 % af værdien af de respektive afgivende ejendomme, dog maksimalt 125.000 kr., og

at ingen af ejendommene afgiver arealer, der udgør mere end 20 % af de enkelte deltagende ejendommes samlede areal eller værdi.

Kontakt landinspektør Jørgen Hansen vedrørende de nye muligheder!

Nyheder

Landsdelens lokale landmåler videreføres som en del af Geopartner Landinspekt...
Landinspektør Jørgen Hansen har i  2018 for Guldborgsund Kommune foretaget opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i maj 2017 af MT Højgaard rekvireret til opm...